Sancak ve İskele Kontra Kavramı

Sancak ve İskele Kontra Kavramı

Bazı denizciler tarafından sancak ve iskele kontra kavramları karıştırılabiliyor. Bir yelkenli teknede seyirden ve de manevralardan bahsederken, ilk olarak ele alınması gereken ana hususlardan biri kontra kavramıdır. Kontra kelimesi ‘karşı’ anlamına gelir ve yelkenin karşıt tarafı demek için kullanılır. Bu durum teknenin hangi kontra tekne olduğunu belirler. Kontra, yelkenli teknelerin veya diğer deniz araçlarının iskele ve sancakta olup olmadıklarını ifade eden bir terimdir. Yani yelkenin sancak ve iskele kontra olduğunu ifade eder ve iki tip kontra çeşidi vardır:

  • Sancak Kontra
  • İskele Kontra

Bir teknenin kontrasını belirleyen faktör, ana yelkeninin teknenin omurga hattının ne tarafında bulunduğudur.

SANCAK KONTRA

Eğer bir teknenin ana yelkeni teknenin iskele tarafında bulunuyorsa, bu tekne yelken pozisyonuna göre ters olacak bir adlandırma sancak kontra gidiyor denir.  Başka bir deyişle rüzgarı sancaktan alıyorsanız sancak kontra olarak adlandırılır.

İSKELE KONTRA

Eğer bir teknenin ana yelkeni teknenin sancak tarafında bulunuyorsa, bu tekne yelken pozisyonuna göre ters olacak bir adlandırma iskele kontra gidiyor denir.  Başka bir deyişle rüzgarı iskeleden alıyorsanız iskele kontra olarak adlandırılır.

Ancak teknenin ilerleyemediği 90 derecelik kör alanda kontra kavramından bahsedemeyiz. Çünkü tekneye rüzgar kafadan gelir ve tekneye herhangi bir itiş gücü sağlamaz. Genel olarak pupa seyrinde de kontradan söz edilmez. Rüzgar tam arkadan gelir ve kontra belirlemek imkansızlaşır. Bu tip durumlarda tekne içinde bumbanın yönü kontra belirlemede kullanılabilir. Eğer bumba sancakta duruyorsa iskele kontra, iskelede duruyorsa da sancak kontra gidildiği söylenebilir.

Bir cevap yazın