Güvenlik İçin Halat Kontrolü

Güvenlik İçin Halat Kontrolü

Yelkenli teknelerde bir diğer önemli husus ise halat kontrolü. Daha seyire çıkmadan önce bütün iplerin doğru bir şekilde donatılıp donatılmadığı kontrol edilmelidir. Seyir halinde ise, iplerin çapariz (direk üstünde veya küpeşte içinde, iplerin birbirlerine içine geçmiş ve karmaşa yaratmış olma durumu) verip vermediği daima kontrol edilmelidir.

Halat kontrolü, ekibin ve teknenin güvenliği için bir zorunluluktur. Aksi takdirde yapılması gerekecek ani bir manevrada daha büyük çaparizlere yol açılabilir ve büyük bir kazaya sebebiyet verilebilir. Bu sebeple, manevralardan sonra her ekip üyesi kendi çalıştığı yeri, seyire oturulduktan sonra da seyirde görev almayan çevresini daima kontrol etmelidir. Kendi sorumluluğu altında bulunan bölgedeki bütün ipleri çaparizden kurtarmalı, gerekirse roda etmeli; ve tekne her zaman neta durumda olmalıdır.  Tüm halatlar çapariz vermeyecek durumda olmalı; her ipin düzgün bir şekilde roda edilmiş ve manevraya hazır duruma getirilmiş olması gerekir)

Halatların Bakımı

Halatları hem kullanıma hazırlanırken hem de kullanılırken bakımı yapılmalıdır. Halat kontrolü sonrası gereken bakımlara daima özen gösterilmelidir.

Nasıl bakım yapılacağını liste halinde sıralamış olursak;

  1. Her ipin ucu kullanmadan önce ya yakılmalı ya da dikilmelidir. Bu işlemler yapıldıktan sonra da belirli periyotlarla iplerin uçları kontrol edilmeli ve açılmaya başlayan uçlar yeniden kapatılmalıdır (dikilmeli/yakılmalı).
  2. İpler her zaman tuzlu sudan ve güneşten korunmalıdır. Seyir halinde iken her ne kadar böyle bir şey söz konusu değilse de, seyir bittikten ve tekne karaya çekildikten/bağlandıktan sonra bütün ipler tatlı suyla yıkanmalı ve kapalı bir yerde kurumaya bırakılmalıdır.
  3. İpler kurutulurken birbirleri üstüne atılmamalı, roda (ipleri elipsler oluşturarak düzgün bir şekilde, çapariz vermeden toplamak) edildikten sonra çamaşır gibi ayrı ayrı asılmalıdır. Aksi takdirde, üst üste konulan ıslak ipler küflenir.
  4. Genelde bir ip teknenin hep aynı bölgesinde kullanılır. Bu yüzden ipin hep aynı noktası yıpranır (vinç üstü, makara noktası, kilit noktası, gibi). Bunu engellemek için ipler belli zamanlarda 5-10 cm kısaltılır ve ipin homojen olarak yıpranması sağlanır. Ancak en sağlıklı yöntem iplerin (her yarış sezonu öncesi) yenileriyle değiştirilmesidir.

 

Bir cevap yazın